فراموشی رمز عبور

توجه مهم :

روشهای ورود به پورتال :

  • 1- ورود از طریق نام کاربری و رمز عبور اکتیو دایرکتوری یا همان ویندوز
  • 2- ورود از طریق نام کاربری و رمز عبور سپند

    در صورتی که قبلا کاربر سیستمهای جامع سپندآسا بوده اید می توانید با همان نام کاربری و رمز عبور قبلی وارد پورتال شوید

    در غیر اینصورت میتونید با شماره پرسنلی به عنوان نام کاربری و شماره کد ملی به عنوان رمز عبور وارد پورتال شوید

  • لازم به ذکر است بعد از ورود موفق به پوتال از طرق روش دوم - سپند - درصورت منقضی شدن رمز عبور صفحه تغییر رمز به شما نشان داده می شود
  • در صورت بروز مشکل با شماره ی 06133155524 و یا داخلی 5524 تماس گرفته شود
©2017 WWW.SAJ.IR. All rights reserved.